Landbruget

​Vores landbrug består af jorddrift og lidt skovbrug. Vi har 100 hektar som vi driver på traditionel vis. Vi dyrker traditionelle afgrøder som byg, hvede, havre og rug. Desuden har vi et større græsareal til udlæg af hø og wrap. Herudover kører vi en maskinstation hvor vi presser big-baller og rundballer. Personer der arbejder her, deltager efter formåen, aktivt med opsyn af personale.